Per 1-7-2022 zijn wij een samenwerking gestart met Paardekooper Private Insurance. Vanaf deze datum wordt de administratie gevoerd vanaf kantoor Paardekooper in Bilthoven.

LOGO Paardekooper

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op.

H. Hertog Assurantie- & Pensioenmanagement heeft een vergunning, onder nummer 12003775, voor zijn activiteiten bij de Autoriteit Financiële Markten. Dit betekent dat deskundigheid en kwaliteit is gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat wij:
¤ Zijn aangesloten bij de Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
¤ Een dienstverleningsdocument hebben opgesteld met onze gedragscode
¤ Een beroepsaansprakelijkheids verzekering hebben

Contact gegevens

H. Hertog Assurantie- & Pensioenmanagement
Steenbakkersstraat 10
3342 BT Hendrik Ido Ambacht

E: info@hertogassurantien.nl
T: 078 – 68 20 963
M: 06-51127583

Kvk Handelsregister 24365248
BTW NL001315405B84